Visbiežāk pieļautās kļūdas uzņēmējdarbībā

Lai veiksmīgi spētu izvairīties no biežāk pieļautajām kļūdām uzņēmējdarbībā, ir vērts mācīties no citu kļūdām un pasekot līdzi, vai bizness virzās pareizajā virzienā. Protams, visus nākotnes riskus un biznesa klupšanas akmeņus paredzēt nebūs iespējams, tomēr aplūkot situāciju objektīvi var būt no svara. Piemēram, vai radusies biznesa ideja vispār būs dzīvotspējīga un cik ilgi tā būs aktuāla tirgū. Vai biznesa plāns ir konkurētspējīgs? Kāds ir konkrētā piedāvātā pakalpojuma pieprasījums tirgū, kādi ir konkurences apstākļi, mērķauditorija? Mārketinga aktivitāšu trūkums jeb reizēm vienkārši neefektīvs mārketings var būt liels mīnus, it īpaši uzsākot jaunu darbības virzienu. Ir ļoti maldīgs un plaši izplatīts priekšstats, ka izcila prece vai pakalpojums spēs pircēju piesaistīt “no zila gaisa” tikai ar tās kvalitātes rādītājiem. Pasaulē ir ļoti ierobežots skaits tādu pakalpojumu vai preču, kuras ir spējušas sevi pārdot pašas – un arī tad pirmsākumos ir ieguldīts liels darbs zīmola atpazīstamībai. Ja biznesa īpašniekam pašam neatliek laika, lai nodarbotos ar produktu vai preču mārketinga aktivitātēm, tad mūsdienās to par attiecīgu samaksu var uzticēt profesionāliem mārketinga uzņēmumiem, kuri specializējas šajā jomā un zina, ka mārketings spēs pārdot preci daudz labāk un ienest peļņu uzņēmumā, ar tā palīdzību biznesu attīstot. Mārketings ir mūsdienu biznesa absolūta nepieciešamība un ikdienas darbību sastāvdaļa. Ja uzņēmums darbojas pakalpojumu joma, tad tam svarīga ir pārdomāta vietas izvēle. Diemžēl, zema nomas maksa ne vienmēr kalpo kā pozitīvais faktors. Nedz kafejnīcas, nedz veikali vai kāds skaistumkopšanas salons nespēs darboties rentablā režīmā, ja tā atrašanās vieta būs klientiem neizdevīgā un neērtā vietā. Vietas izvēlē ir jāņem vērā transporta un cilvēku plūsma gan darba dienu, gan brīvdienu laikā, nevar aizmirst arī par sezonalitātes faktoru totalizators. Tieši tāpat ir jāņem vērā patērētāju vajadzības un tās nedrīkst ignorēt. Kad ir izdevies pievērst savai precei un / vai pakalpojumiem nepieciešamo pircēju uzmanību, ir jāturpina ļoti daudz strādāt, lai šo iegūto uzmanību noturētu ilgtermiņā. Tas kalpos kā svarīgs priekšnoteikums veiksmīgam un peļņu nesošam biznesa. Arī konkurenti nedrīkst tikt ignorēti, jo patērētāju lojalitāte mūsdienās ir ļoti nenoturīga. Pircējs vienmēr izvēlēsies iet tur, kur prece vai pakalpojums viņam tiks piedāvāts labākā kvalitātē vai par lētāku cenu (atkarībā no konkrētā klienta vajadzībām). Tas ir neizbēgams arī ilggadējās darījumu attiecības, tāpēc nepieciešams sekot līdzi savu konkurentu darbībām un aktivitātēm tirgus segmentā. Lai to nodrošinātu, uzņēmēja komandā nedrīkst būt nekompetenti darbinieki. Jau pašā sākumā uzņēmumā darbā ir jāpieņem atbilstošākie darbinieki, tādi, kuri ne tikai būs nepieciešami uzņēmuma ikdienas darba procesa nodrošināšanā, bet arī tādi, kuri spēs pareizi, zinoši un inovatīvi pildīt savus tiešos darba pienākumus. Ja darbiniekam piemīt erudīcija vairākās darbības jomās un plašs redzesloks, viņš spēs paaugstināt biznesa pievienoto vērtību ātrāk kā šauras jomas speciālists. Uzņēmuma darbības plānošanai ir jābūt adekvātai, ar reālistiskiem un spēcīgiem, ilgtermiņā un īstermiņā noteiktiem mērķiem, vīzijām un to izpildes termiņiem. Ne tikai par biznesa mērķi izvirzot preču un pakalpojumu pārdošanas apjomu palielināšanu, bet arī konkrēti nosakot, cik liels pārdošanas apmērs būtu jāsasniedz konkrētos skaitļos un termiņos. Vajadzīgs arī konkrēts darbību plāns pa posmiem šādu mērķu realizēšanai, nosakot katram uzdevumam konkrētu izpildes beigu termiņu. Pēc tam nepieciešams veikt progresa monitoringu, uzraudzību, detaļās regulāri pārskatot sasniegtos un padarītos darbus, nepieciešamības gadījumā veicot korekcijas minētajā plānā. Būt elastīgam biznesa principos ir vitāli svarīgi.